Mentor

Mentor (Μέντωρ) van Ithaca, vriend van Odysseus, die hem bij zijn vertrek naar Troje het toezicht op zijn bezittingen opdroeg. De godin Athene verscheen dikwijls in zijn gestalte om Telemachus goede raad te geven. Daarin ligt de oorsprong van het gebruik van Mentor als soortnaam om een leidsman aan te duiden, vooral op het gebied van onderwijs en opvoeding.


mythen