Ixion

Ixion (Ἰξίων), legendarische koning van de Lapithen, zoon van Phlegyas, vader van Pirithoüs. Na zijn misdadig optreden tegen zijn schoonvader Deïoneus (of Eïoneus), die hij in een kuil met gloeiende kolen liet vallen toen Deïoneus aandrong op betaling van de overeengekomen bruidsprijs, wilde niemand hem van zijn schuld reinigen, totdat Zeus zelf dit deed en hem zelfs tot onsterfelijke tafelgenoot der goden maakte. Toen I. zich vervolgens aan Hera wilde vergrijpen, verving Zeus zijn gemalin door Nephele, een wolk met de gestalte van Hera. Nephele werd de moeder, volgens anderen de grootmoeder, van de Centauren, I. werd door Zeus in de onderwereld gestort en daar vastgebonden op een vurig rad, waarop hij eeuwig moest ronddraaien onder het uitspreken van de woorden 'Eer uw weldoeners'.

I. is afgebeeld op een vijftal vazenschilderingen en op enkele fresco's (o.a. uit de Casa dei Vettii in Pompeji) en reliëfs (o.a. op de Protesilaüssarcofaag in het Vaticaans Museum). Links een afbeelding op een vaas uit ca. 500 vC (Musée d'Art et d'Histoire, Genève).

Lit. Pindarus, Pythische ode 2, 21-48. P. Weizsäcker (Roscher 2, 766-772). Waser (PRE 10, 1373-1383). C. Caprino (EAA 4, 243-245). [Nuchelmans]


mythen