Echion

Echion (Ἐχίων), een van de reuzen die ontsproten uit de door Cadmus gezaaide draketanden. Door een steen in hun midden te werpen ontketende Cadmus een gevecht tussen deze reuzen onderling; tenslotte bleven er vijf over, die later als de stamvaders van de voornaamste adellijke geslachten van Thebe golden, de z.g. Σπαρτοί (de Gezaaiden): E., Udaeus, Chthonius, Hyperenor en Pelorus. E. hielp Cadmus bij de bouw van de burcht van Thebe en huwde Cadmus' dochter Agaue, die hem een zoon Pentheus schonk.


mythen