Agaue

Agaue (Ἀγαύη), legendarische dochter van de thebaanse koning Cadmus en Harmonia. Zij huwde met Echion en schonk hem een zoon Pentheus. Deze werd door zijn eigen moeder verscheurd in een vlaag van waanzin, veroorzaakt door Dionysus omdat Pentheus (en aanvankelijk ook Agaue) niet in zijn goddelijkheid geloofde.


mythen