Nauplius

Nauplius (Ναύπλιος), legendarische koning van Euboea, vader van Palamedes. Toen zijn zoon door de Grieken vermoord was, nam N. wraak door verschillende schepen van de uit Troje terugkerende Grieken op de rotsklippen van zijn eiland te laten lopen, waarop hij vuren ontstoken had om ze te misleiden.


mythen