Antilochus

Antilochus (Ἀντίλοχος), oudste zoon van koning Nestor van Pylus, trok met zijn vader ten strijde tegen Troje en was de eigenlijke aanvoerder der Pyliërs. Onder de jongere heiden blonk hij uit door zijn knappe gestalte, snelheid en moedig gedrag. Als beste vriend van Achilles op Patroclus na werd A. door de Grieken uitgekozen om Achilles de tijding van Patroclus' dood te brengen. Bij de lijkspelen behaalde hij op onsportieve wijze de overwinning bij de wagenrennen, maar deed afstand van de eerste prijs. Toen de Trojaan Memnon de oude Nestor aanviel, redde A. zijn vader maar vond zelf de dood. Hij zou met Achilles en Patroclus in één grafheuvel bijgezet zijn op kaap Sigeüm. Op vazenschilderingen is A. dikwijls afgebeeld, meestal in gezelschap van Achilles, bv. op een kantharos van Epigenes in het Cabinet de Médailles (nr. 851) te Parijs.

Lit. R. Wagner (PRE 1, 2429-2431). [Nuchelmans]Antilochus ligt dood op de grond terwijl Achilles en Memnon vechten (Amfoor uit ca. 520 vC, Antikensammlungen, München)

mythen