Erginus

Erginus(Ἐργῖνος), legendarische koning van de stad Orchomenus in Boeotië, zoon van Clymenus en vader van Agamedes en Trophonius. E. maakte Thebe schatplichtig nadat de wagenmenner van de thebaanse koning Menoeceus zijn vader had gedood. Van deze schande werd Thebe bevrijd door Heracles, in een gevecht waarin E. sneuvelde. Poseidons zoon E., die na de dood van Tiphys stuurman van de Argo (Argonauten) werd, was waarschijnlijk oorspronkelijk dezelfde als de koning van Orchomenus. [Nuchelmans]


mythen