Tiphys

Tiphys (Τῖφυς), legendarische stuurman van de Argo, het schip van de Argonauten. Hij was afkomstig uit Siphae aan de Corinthische Golf, de haven van Thespiae in Boeotië. Zijn grote kennis van de winden, de sterren enz. had hij te danken aan de godin Athene. Na een voorspoedige vaart door de Bosporus en langs de Symplegaden overleed T. na een korte ziekte in het land van de Mariandynen op de zuidkust van de Zwarte Zee. Zijn opvolger als stuurman was Ancaeus, volgens anderen Poseidons zoon Erginus.

Lit. J. Schmidt (Roscher 5, 974-980). E. Wüst (PRE 6A, 1426-1429). [Nuchelmans]


mythen