Amphilochus

Amphilochus (Ἀμφίλοχος), legendarische zoon van de ziener Amphiaraüs en Eriphyle, jongere broer van Alcmaeon. A. nam deel aan de tocht der Epigonen en het beleg van Troje en stichtte op zijn terugtocht verschillende steden en orakels op de kust van Klein-Azië, o.a. Mallus in Cilicië en het Apollo-orakel van Colophon. Deze en andere gelijksoortige stichtingen worden echter door andere bronnen toegeschreven aan een gelijknamige zoon van Alcmaeon en Tiresias' dochter Manto.

Lit. E. Bethe (PRE 1, 1938-1940). [Nuchelmans]


mythen