Lynceus

Lynceus (Λυγκεύς), een van de vijftig zonen van Aegyptus en echtgenoot van Danaüs' dochter Hypermnestra.


mythen