Latinus

Latinus, legendarische koning van de Aborigines in Latium, achterkleinzoon van Saturnus, zoon van Faunus en de nimf Marica, eponieme stamvader van de Latijnen, echtgenoot van Amata.

L. resideerde in het niet meer identificeerbare, vermoedelijk in Lavinium opgegane stadje Laurentum ten zuiden van de Tibermonding. Volgens de nationale romeinse versie van de sage (Vergilius, Aeneïs 7) werd de Trojaan Aeneas, toen hij met zijn makkers in Latium landde, gastvrij ontvangen door L., die Aeneas ook de hand van zijn met Turnus verloofde dochter Lavinia aanbood; hierdoor ontstond een hevige strijd tussen Aeneas en Turnus. In andere versies was L. een zoon van Odysseus of van Telemachus en Circe.

Lit. W. Schur (PRE 12, 928-937). [Nuchelmans]


mythen