Aborigines

Aborigines (Βορείγονοι), volgens Dionysius van Halicarnassus, Plinius maior en anderen de oerbewoners van Latium. Sallustius (Catilinae Coniuratio 6) en Livius (1,2) berichten, dat de A. samen met de afstammelingen van Aeneas Rome hebben gesticht.

Van de verschillende reeds door de Ouden vermelde verklaringen van de naam was het meest geliefd de afleiding van ab origine ('van de oorsprong af'). Welk volk precies bedoeld wordt, is onzeker; de berichten dragen te duidelijk het kenmerk van constructies a posteriori. In de latere Oudheid krijgt A. de algemene betekenis van 'oerbewoners' (= indigenae, αὐτόχθονες).


Lit. J. Bérard, La colonisation grecque de l'Italie méridionale et de la Sicile dans l'Antiquité² (Paris 1957) 461-466. [Nuchelmans]


Kaart