Plutus

Eirene met kleine PlutusPlutus (Πλοῦτος), griekse personificatie van de rijkdom, in het bijzonder van de korenvoorraad, in de mythologie opgenomen als zoon van de godin der veldvruchten Demeter en Zeus' zoon Iasion, met wie Demeter zich op een driemaal omgeploegd stuk akkerland verenigd had. In de mysteriëncultus van Eleusis was P. geen zoon van Demeter, maar behoorde wel tot haar gvolg; de gelijkstelling van de sterk op P. gelijkende Pluto met Hades, die Demeters dochter Kore geschaakt had, was uiteraard onverenigbaar met een moeder-zoon-relatie tussen Demeter en Plutus.

In de antieke literatuur was P. hoofdzakelijk een allegorische figuur, die dikwijls naast Penia, de personificatie van de armoede, optreedt (bv. in Aristophanew blijspel Plutus).

In de beeldende kunsten wordt P. meestal voorgesteld als een jongen met een hoorn van overvloed of met een korf met korenaren in de hand. Bekend is een bronzen beeld van Cephisodotus, dat de vredesgodin Eirene met het Plutuskind op de arm voorstelde en waarvan zich een marmeren kopie in de Antikensammlung te München bevindt.

Op de foto staat Eirene met de kleine Plutus (370 vC).

Lit. Eisele (Roscher 3, 2572-2584). E. Zwicker (PRE 21, 1027-1052). [Nuchelmans]


mythen