Pluto

Pluto (Πλούτων), griekse god van de onderwereld, die waarschijnlijk oorspronkelijk de beschermgod was van de rijkdom (πλοῦτος; vgl. Plutus) die de aarde in zich bergt en waarvan hij de groei bevordert. P. werd al vroeg geïdentificeerd met de onderwereldgod. Hades enerzijds en met de personificatie Plutus anderzijds.

Lit. O. Höfer (Roscher 3,2568-2572). E. Wüst (PRE 21, 990-1026). [Nuchelmans]


mythen