Iolaüs

Iolaüs (Ἰόλαος), legendarische zoon van Heracles' halfbroer Iphicles, vriend en wagenmenner van Heracles en diens helper bij het doden van de waterslang van Lerna en bij het uitvoeren van andere opdrachten. Toen Heracles door het met Nessus' bloed ingesmeerde kleed verteerd werd, richtte I. voor zijn stervende vriend de brandstapel op. Later stond hij de Heracliden bij, van wie hij er enkelen als kolonisten naar Sardinië voerde, en zou hij zelfs koning Eurystheus, die hen bleef achtervolgen, hebben gedood.

I. zou ook aan de tocht van de Argonauten en aan de jacht op het calydonische everzwijn hebben deelgenomen; voorts zou hij de eerste zijn geweest die een overwinning behaalde bij de door Heracles ingestelde olympische spelen. Op de amfoor, hiernaast afgebeeld, staat Iolaüs achter Heracles op de wagen; zij gezicht is net te zien (510 vC, Antikensammlung München)

Lit. Euripides, Heracliden. H. Stoll (Roscher 2, 285-289). W. Kroll (PRE 9, 1843-1846). [Nuchelmans]


mythen