Idmon

Idmon (Ἴδμων), legendarische ziener, die de Argonauten vergezelde, hoewel hij wist dat hij de tocht niet zou overleven. Volgens Apollonius Rhodius werd hij op de heenreis in het land van de Mariandyni op de noordkust van Klein-Azië door een everzwijn gedood, volgens anderen vond hij pas op de terugreis de dood.

Lit. Apollonius Rhodius, Argonautica 1, 139-145; 2, 815-850. Valerius Flaccus, Argonautica 5, 2-27. [Nuchelmans]


mythen