Syleus

Syleus (Συλεύς), legendarische griekse schurk, die voorbijgangers opwachtte en dwong zijn wijngaard te bewerken, om hen tenslotte te martelen en te doden. S. werd onschadelijk gemaakt door Heracles: een van diens kleinere 'werken' of parerga.

Volgens de versie van Euripides, die een satyrspel S. schreef, werd de held door Hermes als slaaf aan S. verkocht. Heracles echter hakte alle wijnstokken om, brak de wijnkelder open en daagde zijn meester uit tot een drinkwedstrijd. Daarbij ontstond een hevige twist, waarbij Heracles S. en diens zuster doodsloeg.

Lit. G. Türk (PRE 4A, 1039v). F. Kuhnert (Roscher 4, 1618-1623). Fragmenten van Euripides' Syleus in A. Nauck, Poetarum Tragicorum Graecorum Fragmenta² (Leipzig 1889 = Hildesheim 1964) 575-578, en V. Steffen, Satyrographorum Graecorum Fragmenta (Poznan 1952) 224-227. [Nuchelmans]


mythen