Sinis

attisch roodfigurige vaas van Epinikos 500 MunchenSinis (Σίνις), legendarische rover die zich ophield nabij de isthmus van Corinthe. Hij bond de reiziger die in zijn handen viel vast aan twee pijnbomen die hij naar elkaar toe had gebogen; vervolgens liet hij ze los zodat het slachtoffer door de terugzwiepende bomen uit elkaar gereten werd. Volgens een andere versie dwong hij de gegrepen reiziger hem te helpen bij het neerbuigen van een pijnboom, maar liet die dan zelf plotseling los zodat het slachtoffer de lucht in geslingerd werd en te pletter viel. S. werd onschadelijk gemaakt door de attische koning Theseus op diens reis van Troezen naar Athene; volgens de literaire overlevering deed hij S. hetzelfde lot ondergaan als deze hem had toegedacht. Op de vazen en schalen waarop de strijd tussen Theseus en S. is afgebeeld, is Theseus echter dikwijls met een bijl of zwaard gewapend.

Lit. E. Wörner (Roscher 4, 921-934). J. Schmidt (PRE 3A, 238-244).


mythen