Dolon

Dolon (Δόλων), in de trojaanse oorlog zoon van de trojaanse heraut Eumedes. Toen D. 's nachts in opdracht van Hector als spion het kamp der Achaeërs trachtte binnen te sluipen, werd hij door Odysseus en Diomedes gevangen genomen, ondervraagd en gedood. Dit wordt beschreven in het tiende boek van de Ilias, dat naar D. de Δολώνεια heet.Dolon (midden) wordt door Diomedes (rechts) en Odysseus (links) aangevallen (385 vC Brits Museum)


mythen