Moneta

muntMoneta, epitheton van de godin Iuno, dat vanouds in verband gebracht werd met monere,'manen' of 'herinneren'. Met de eerste betekenis was de verklaring (αἴτιον) verbonden dat Iuno middels de waarschuwende ganzen het Capitool redde (387 vC) of tijdens een aardbeving het juiste zoenoffer had aanbevolen.

De tempel van Iuno op de Arx, de noordoostelijke top van de Capitolinus, dateerde van 345 vC. Gedurende enige tijd was hier de munt van Rome gevestigd; zo kreeg m. metonymisch ook de betekenissen 'munt(plaats)' en 'gemunt geld'. De betekenis 'herinneren' van monere werkte door in de algemene identificatie van M. met de griekse Mnemosyne.


Lit. Livius 5, 47. Plutarchus, Camillus 27. - G. Radke, Die Götter Altitaliens (Münster, 1965) 221-223. [Versnel]


Lijst van Namen