Parentalia

Parentalia, de romeinse particuliere herdenking van de familiedoden tijdens de negen dies parentales, die begonnen op 13 februari en op 21 februari eindigden met de publieke ceremoniën der Feralia. In deze periode werden op de graven offergaven (kransen, licht, brood, wijn, zout) gebracht aan de geesten der overleden verwanten (divi parentum); de tempels waren gesloten, de magistraten droegen geen toga praetexta en huwelijkssluitingen waren verboden. In tegenstelling tot de Lemuria (Lemures), die de ronddwalende spookgeesten der afgestorvenen trachtten te verdrijven, was de viering der P. als een daad van piëteit bedoeld.


Lit. Ovidius, Fasti 2, 533-570. - F. Böhmer, Ahnenkult und Ahnenglaube im alten Rom (Leipzig 1943). K. Latte, Römische Religionsgeschichtea (München 1967) 98. [Sanders]


Lijst van Namen