Feralia

Feralia, laatste dag van de romeinse Parentalia. Feriae, in het oude Rome de dagen die aan de goden waren gewijd en waarop geen profane arbeid verricht mocht worden. De f. publicae (van staatswege) konden zijn f. stativae (op een vaste datum vallend) of f. conceptivae (op een telken jare nader vast te stellen datum) of f. imperativae (buitengewone, door de magistraat verordende feestdagen), Naast de f. publicae bestonden f. privatae van bepaalde families of bevolkingsgroepen.

In het christelijke spraakgebruik werd vanaf het eind van de 2e eeuw nC het enkelvoud feria gebruikt om de verschillende dagen van de week - behalve zaterdag en zondag - aan te geven: feria secunda (maandag) enz., kennelijk met de bedoeling de aanduiding met behulp van heidense godennamen (dies Martis e.d.) te vermijden. [Nuchelmans]


Lijst van Namen