Cerialia

Cerialia, romeins feest ter ere van Ceres, gevierd op 19 april, in de keizertijd van 12 tot 19 april. De daarbij gehouden Ludi Ceriales waren spelen naar griekse trant, bestaande o.a. uit een feestelijke optocht en paarderennen in de Circus Maximus. Speciaal de plebejers vierden dit feest; ze zonden elkaar kransen en hielden feestmalen. In deze uitgebreide vorm komen de spelen echter pas voor in 202 vC, maar uit het feit dat op oude kalenders de 19e april met de letters CER is gemerkt volgt dat er al vroeg een festiviteit ter ere van Ceres bestond. Dat de latere Ludi Ceriales gebouwd waren op een oud-romeins stramien, blijkt uit een onderdeel van het ritueel op 19 april, het loslaten van vossen met een brandende fakkel aan hun staart in de Circus Maximus. De verklaring van dit gebruik (vgl. Ri 15,1-5) vertelt Ovidius (Fasti 4, 681-720): een jongen had een vos gevangen die schade aan de boerderij had toegebracht; hij bond de vos in een bundel stro en stak die in brand, maar de vos ontsnapte en het gewas verbrandde. Wat precies de religieuze betekenis van het gebruik was, staat niet vast.


Lit. G. Wissowa (PRE 3, 1980v). - J. Bayet, Les Cerialia (Revue Belge de Philologie et d'Histoire 29, 1951, 5-32, 341-366). [Suys-Reitsma]


Lijst van Namen