Elpenor

Elpenor (Ἐλπήνωρ), een van de makkers van Odysseus die met hem bij Circe verbleven. Op de morgen van het vertrek lag E. op het dak van Circes paleis zijn roes van de vorige avond uit te slapen; gewekt door het rumoer van zijn makkers, vergat hij waar hij was, viel van het dak, brak zijn nek en bleef onbegraven liggen. Bij Odysseus' bezoek aan de onderwereld smeekte E. hem om een begrafenis; in de bovenwereld teruggekeerd, voldeed Odysseus aan dit verzoek. Zijn graf bevond zich volgens de overlevering in Circeii in Latium. Op een attische kruik (ca. 450 vC) in het museum in Boston is de ontmoeting van Odysseus met de schim van E. afgebeeld (zie hiernaast).

Lit. Odyssee 10, 550-560; 11, 51-80; 12, 8-15. [Nuchelmans]


mythen