Phyllis

Phyllis (Φυλλίς), legendarische thracische prinses. De attische prins Demophon, een zoon van koning Theseus en Phaedra, werd verliefd op P. toen hij, terugkerend uit de trojaanse oorlog, in Thracië verbleef. Hij beloofde haar te zullen terugkeren nadat hij eerst in Athene nog enkele zaken had geregeld. Toen Demophon langer wegbleef dan hij gezegd had, werd P. wanhopig, verhing zich en veranderde in een dorre amandelboom. Toen deze met zijn takken de terugkerende jongeman omhelsde, werd de boom weer groen. In de latere herders- en minnepoëzie wordt P. graag als naam van de beminde gebruikt.

Lit. Ovidius, Heroides 2. R. Hanslik/Th. Lenschau (PRE 20, 1021-1024). G. Knaack (Roscher 3, 2484-2487). [Nuchelmans]


mythen