Phaedra

Phaedra (Φαίδρα), legendarische dochter van de kretenzische koning Minos en Pasiphaë. Zij huwde met koning Theseus van Athene na de dood van diens eerste echtgenote, de Amazonenkoningin Hippolyte (in sommige versies van de sage Antiope of Melanippe geheten) en schonk hem twee zonen, Acamas en Demophon. Volgens een, waarschijnlijk uit Troezen afkomstige, sage vatte P. een noodlottige liefde op voor haar stiefzoon Hippolytus, die een vriend van Artemis was en Aphrodite verachtte, en trachtte vergeefs hem te verleiden. De complicaties die daardoor ontstonden, Phaedra's zelfmoord, haar Hippolytus belasterende brief (Potifar-motief), Theseus' toorn en de dood van Hippolytus vormen het thema van Euripides' Hippolytus en van Seneca's Phaedra. Op de afgebeelde sarcofaag staat Phaedra met haar dienaressen, waarop zij rouwt om de dood van Hippolytus (3e eeuw nC, Museum van Agrigento (= Acragas)).

Lit. J. Ilberg (Roscher 3, 2220-2232). F. Wotke (PRE 19, 1543-1552). [Nuchelmans]
mythen