Hyaden

Hyaden (Ὑάδες, 'Regenmaaksters'), griekse naam van een vijftal sterren in de kop van het sterrenbeeld de Stier, dichtbij Orion en de Pleiaden; bij de ondergang van de H. in november begint in het Zuiden de regentijd. In het latijn heetten de H. Pluviae ('Regenmaaksters') of Suculae ('Varkentjes'; op grond van een volksetymologie die υάδες in verband bracht met ὗς 'varken').

In de mythologie golden de H. als dochters van Atlas of Oceanus en zusters van de Pleiaden. Ze zouden in sterren veranderd zijn nadat ze gestorven waren van droefheid over de dood van hun broer Hyas, die tijdens de jacht was omgekomen.

Lit. W. Gundel (PRE 8, 2615-2624). R. Engelmann (Roscher 1, 2752-2758). [Nuchelmans]


mythen