Linus

Linus (Λίνος), in de griekse mythologie naam van een jongeling wiens vroege dood reeds in oude tijden in klaagliederen werd bezongen. Volgens één versie van de sage was hij een zoon van Apollo en de muze Urania en werd hij door Apollo gedood omdat hij beweerde even goed te kunnen zingen als zijn vader.

In de sage van Argos was L. een zoon van Apollo en de argivische prinses Psamathe. Deze liet uit vrees voor haar vader haar zoontje door herders opvoeden, maar volwassen geworden werd L. door honden verscheurd; Psamathe werd door haar vader gedood en Apollo zond uit toorn een pestziekte over Argos, die vooral kleine kinderen trof. In de thebaanse sage was L. een zoon van Apollo en Terpsichore; hij zou Orpheus en Heracles in de toonkunst hebben onderricht, maar toen Heracles berispt werd om de fouten die hij maakte, zou deze L. met zijn lier doodgeslagen hebben.

Naar alle waarschijnlijkheid is L. niets anders dan een personificatie van het griekse woord voor klaaglied, ktvog, waarin dikwijls de klacht aïkvvov voorkwam, die opgevat werd als 'ach Linus'.

Lit. W. Kroll (PRE 13, 715-717). [Nuchelmans]



De dood van Linus (Kop, Antikensammlungen, München)


mythen