Oïleus

Oïleus (Ὀϊλεύς) of Ileus, legendarische vorst van Locris Opuntia, vader van de 'kleine' Aiax. O. zou deelgenomen hebben aan de tocht der Argonauten en op het Ares-eiland door de stymphalische vogels gewond zijn. Zie Apollonius Rhodius, Argonautica 1, 74-76; 2, 1936-1041.


mythen