Arcas

Arcas (Ἀρκάς), legendarische eponieme stamvader van de Arcadiërs, zoon van Zeus en Artemis' gezellin Callisto. Deze werd door Hera uit afgunst in een berin veranderd. Toen A. haar op jacht eens ontmoette en, onwetend, wilde doden, werden beiden door Zeus in de sterrenbeelden Grote en Kleine Beer veranderd. Op de afbeelding links pakt Hermes de kleine Arcas op (Chous uit ca.370 vC, P.Getty Museum, Malibu)

Lit. Ovidius, Metamorfosen 2 409-530. [Nuchelmans]
mythen