Euphorbus

Euphorbus (Εὔφορβος), legendarische zoon van de trojaan Panthoüs. E. brengt in de Ilias (16, 806-817; 17, 1-81) Patroclus de eerste wonde toe en wordt vervolgens gedood door Menelaüs, die volgens Pausanias het schild van E. ophing in de Hera-tempel bij Argos. Pythagoras beweerde in een vroeger leven E. te zijn geweest. De strijd van Hector en Menelaüs om het rijk van E. is afgebeeld op een merkwaardige rhodische schaal uit de 7e eeuw vC in het British Museum (EAA 3, 521). [Nuchelmans]


mythen