Balius

Balius (Βάλιος) en Xanthus (Ξάνθος) heten in de griekse sage de onsterfelijke paarden van Achilles. Gesproten uit een verbintenis tussen de windgod Zephyrus en de harpij Podarge, waren ze door poseidon als bruiloftsgeschenk aan Achilles' vader Peleus gegeven. Xanthus voorspelde Achilles diens dood.

Lit. Ilias 16, 148-154; 19, 400-424. [Nuchelmans]mythen