Tages

Tages, legendarische etruskische jongeman die volgens de overlevering door boeren bij het ploegen uit de aarde te voorschijn gehaald was en hen in de haruspicina (de kunst van het toekomstvoorspellen, m.n. door ingewandschouw; Haruspices) inwijdde; kort daarna zou hij overleden zijn. Tages' in het etruskisch opgetekende leer werd als disciplina Etrusca door etruskische haruspices in noodgevallen ook in Rome geconsulteerd en later in het latijn vertaald: de z.g. libri Tagetici, Etrusci of haruspicini. Deze werden benut door o.a. Nigidius Figulus, Plinius maior en Apuleius, maar er is verder vrijwel niets van bekend.

Lit. Cicero, De Divinatione 2, 50. C. Pauli/W. Schultz (Roscher 5, 3-5). St. Weinstock( PRE 4A, 2009-2011). GRL 1, 600-603. [Nuchelmans]


mythen