Eurystheus


eurystheus
Heracles toont de Cerberus aan Eurystheus die
uit angst in een pot kruipt.
Eurystheus (Εὐρυσθεύς), legendarische zoon van Sthenelus, kleinzoon van Perseus, koning van Mycene en/of Tiryns. Bij E. was Heracles tengevolge van een list van Hera twaalf jaar in dienst; in die tijd verrichtte hij zijn beroemde twaalf werken (Zie Heracles).

Lit. H. Stoll (Roscher 1, 1431-1433). F. Hiller von Gaertringen (PRE 6, 1354-1356). [Nuchelmans]


mythen