Ceyx

Ceyx (Κήυξ), naam van twee figuren uit de griekse sagenwereld:

(1) Ceyx, koning van Trachis, familielid en vriend van Heracles. Deze zocht een toevlucht bij C., nadat hij onopzettelijk Eunomus, een dienaar van de calydonische koning Oeneus, gedood had. Ook de zonen van Heracles, die door Eurystheus belaagd werden, namen hun toevlucht tot C. Maar ook daar joeg Eurystheus hen op. C. was de vader van Themistonoë, echtgenote van Ares' zoon Cycnus; zijn zonen waren Hippasus, die Heracles op diens expeditie naar Oechalia vergezelde, en Hylas, die met Heracles deelnam aan de Argonautentocht.


(2) Een andere Ceyx, zoon van de morgenster, was de echtgenoot van Alcyone, de dochter van Aeolus. Hij kwam om bij een schipbreuk, maar de goden veranderden hem en zijn vrouw in ijsvogels (αλκθονες). Een andere versie van het verhaal is dat C. en Alcyone door hun ὕβρις omkwamen, omdat zij elkaar Zeus en Hera noemden.

LIt. Ovidius, Metamorfosen 11, 410-750 (eerste versie). [Suys-Reitsma]


mythen