Dea Dia

Dea Dia, een niet nader identificeerbare romeinse vruchtbaarheidsgodin, wier cultus werd verzorgd door de Arvales fratres en wier heiligdom zich op de rechter Tiber-oever ca. 8 km ten zuiden van Rome bevond. Haar naam, die niets anders betekent dan 'godin', dankt zijn oorsprong waarschijnlijk aan het feit dat het verboden was de ware naam van de godin uit te spreken. [Nuchelmans]


Lijst van Namen