Briareos

Briareos (Βριάρεως, Βριαρεύς), een van de drie uit Uranus en Gaea gesproten Hetaconchiren, door de goden Briareos, door de mensen Aegaeon genoemd.


mythen