Hylas

mozaiekHylas (Ὕλας), legendarische zoon van koning Theodamas van de Dryopen. Deze werd bij een meningsverschil over een ploegos door Heracles gedood. 's Konings zoon H. werd door Heracles meegenomen en tot zijn page gemaakt. Samen namen ze deel aan de tocht van de Argonauten, tot in Mysië. Daar werd de jongen bij het waterhalen door nimfen, die verliefd op hem werden, ontvoerd. Heracles zocht zo lang naar zijn verdwenen vriend dat de overige Argonauten zonder hem hun tocht voortzetten.

In de hellenistische en romeinse kunst vinden we H. dikwijls afgebeeld, o.a. op een fresco in Pompeji (Casa del Efebo), op een marmeren reliëf in het Museo Capitolino te Rome en op een glas-en-marmer-mozaïek uit de basilica van Iunius Bassus, eveneens te Rome. Op de foto staat een mozaiek uit Volubilis met Hylas en 2 nimfen.


mythen