Xuthus

Xuthus (Ξοῦθος), in de griekse mythologie legendarische zoon van Hellen en de nimf Orseïs, broer van Dorus en Aeolus. X. huwde Creüsa, een dochter van de atheense koning Erechtheus. Zij schonk hem een dochter Diomede en twee zoons, Ion en Achaeus. Deze laatsten werden de stamvaders van de Ioniërs en de Achaeërs. Er waren echter ook andere versies van deze genealogie in omloop.


mythen