Hellen

Hellen (Ἕλλην), legendarische eponieme stamvader van de Hellenen. Van zijn zonen Aeolus, Dorus en Xuthus bleef de eerste in Thessalië wonen; de beide andere trokken naar den vreemde, waar Dorus de eponieme stamvader der Doriërs werd, Xuthus' zonen Ion en Achaeus de eponieme stamvaders van de Ioniërs en Achaeërs. Deze genealogie vertoont alle kenmerken van een constructie ad hoc.

Lit. Süss (PRE 8, 170-173). [Nuchelmans]


mythen