Aeacus

Aeacus (Αἰακός), legendarische zoon van Zeus en de nimf Aegina. Hij werd geboren op het eiland Oenone, dat naar zijn moeder Aegina werd genoemd, en werd de stamvader van de zg. Aeaciden (Αἰακίδαι):

       Aeacus x Endeïs
          | 
      ___________________
      |         |
     Peleus x Thetis Telamon x Eriboea(2)x Hesione
      |          |      |
     Achilles        Aiax    Teucer
Omdat Aegina door een pestepidemie ontvolkt was, veranderde Zeus op A.' verzoek mieren in mensen, die van A. de naam Myrmidonen (μύρμηξ = mier) ontvingen. A. zou bij de Nerïde Psamathe een derde zoon gehad hebben, Phocus. Deze muntte uit in de atletiek, hetgeen de afgunst van zijn halfbroers Peleus en Telamon opwekte. Zij doodden Phocus, waarom zij door A. van Aegina werden verbannen: Peleus ging naar Phthia, Telamon naar Salamis. A. zou ook met Apollo en Poseidon een deel van de muren van Troje hebben gebouwd. Tijdens zijn leven was hij bekend om zijn vroomheid en rechtschapenheid, na zijn dood sprak hij samen met Minos en Rhadamanthys recht in de onderwereld.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 7, 523-660. [Nuchelmans]


mythen