Laërtes

Laërtes (Λαέρτης), legendarische zoon van Arcesius, echtgenoot van Anticlea, vader van een dochter Ctimene en van Odysseus, ten behoeve van wie hij al vóór de trojaanse oorlog aftrad als koning van Ithaca, waarna hij zich op een boerenhoeve terugtrok. Toen Odysseus omgekomen leek te zijn, leidde hij daar met opzet een arm en hard leven. Na de moord op de vrijers begaf Odysseus zich naar zijn oude vader; na de herkenning stelden beiden zich samen te weer tegen de op wraak beluste verwanten der vrijers. Volgens een latere overlevering, die o.a. bij de attische tragici te vinden is, was Anticlea, toen L. haar huwde, reeds zwanger van de listige Sisyphus en was de listige Odysseus in werkelijkheid een zoon van Sisyphus.

Lit. Odyssee 1, 189-193; 11, 187-196; 15, 353-357; 16, 138-145; 24, 205-548. H. Lamer (PRE 12, 425-445). [Nuchelmans]


mythen