Anticlea

Anticlea (Ἀντίκλεια), legendarische dochter van Autolycus, gemalin van Laërtes op Ithaca, moeder van Odysseus en Ctimene. A. zou gestorven zijn van droefheid over de langdurige afwezigheid van haar zoon. Odysseus sprak met haar in de onderwereld (Odyssee 11).


mythen