Epeüs

Epeüs (Ἐπειός), naam van twee legendarische griekse helden.

(1) Epeüs, zoon van Endymion en diens opvolger als koning van Elis; naar E. zouden zijn onderdanen een tijd lang Ἐπειοί geheten hebben (Elis).(2) Epeüs, een van de Grieken die aan het beleg van Troje deelnamen. Bij de lijkspelen ter ere van Patroclus won hij de bokswedstrijd. Met behulp van de godin Athene bouwde hij het 'trojaanse paard'. E. gold ook als stichter van de italische steden Metapontum en Pisa.


mythen