Antiphates

Antiphates (Ἀντιφάτης), legendarische koning van de Laestrygonen in de Odyssee (10, 106-117). Toen Odysseus, geland in Laestrygonië, drie van zijn makkers op verkenning uitzond, vielen dezen in handen van A., die er onmiddellijk een verslond; de twee overigen ontsnapten.


mythen