Laestrygonen

Laestrygonen (Λαιστρυγόνες), legendarisch volk van mensenetende reuzen, die alle schepen van Odysseus, behalve dat waarop hij zelf voer, met rotsblokken verpletterden en de bemanningen verorberden. Hun koning was Antiphates. In de oudheid localiseerde men het sprookjesland der L. bij voorkeur in het Westen, hetzij op Sicilië (o.a. Thucydides 6,2) hetzij bij Formiae in het uiterste zuiden van Latium (o.a. Cicero ad Atticum 2, 13).

Lit. Odyssee 10, 80-134. Ovidius, Metamorfosen 14, 233-242. R. Dion, Les anthropophages de l'Odyssée. Cyclopes et Lestrygons (Paris 1969). [Nuchelmans]

odysseus en de laestrygonen
Odysseus en de Laestrygonen: geheel links nog vrede; daarnaast probeert een reus een boom te ontwortelen; rechts sleept iemand een Griek met zich mee (Romeins fresco 40 v.C.)mythen