Theano

Theano (Θεανώ), legendarische dochter van de thracische koning Cisseus, echtgenote van de trojaan Antenor, aan wie zij talrijke zonen schonk, van wie er zeven het leven verloren in de trojaanse oorlog. Voordat deze oorlog uitbrak, zouden Antenor en T. gastvrijheid hebben verleend aan Odysseus en Menelaüs, toen dezen naar Troje kwamen om te onderhandelen over een terugkeer van Helena naar Sparta. T. vervulde in Troje de functie van priesteres van de godin Athene.

Lit. O. Höfer (Roscher 5, 546-548). V. Gebhard (PRE 5A, 1377-1379). [Nuchelmans]


mythen