Daphnis

Daphnis (Δάφνις), griekse eigennaam; het bekendst zijn:

(1) Daphnis, legendarische schaapherder op Sicilië, zoon van Hermes en een nimf. Daar D. de liefde van de nimf Nomia niet beantwoordde - volgens anderen: haar ontrouw werd - maakte zij hem blind. Hij zou de vader van de bucolische of pastorale poëzie zijn geweest doordat hij de rest van zijn leven doorbracht met het maken van klaagliederen. Volgens een andere lezing (Theocritus, Idylle 1) werd D. omdat hij de liefde van Aphrodite versmaadde, gestraft met een liefde voor een onbereikbare vrouw; hij zou van smart gestorven zijn.

De bekendste voorstelling van D. in de beeldende kunst is de marmeren groep van Pan die D. het fluitspel leert, uit de hellenistische tijd, waarvan een fraaie kopie zich in het Museo Nazionale te Napels bevindtLit. Aelianus, Historia 10. - H. Stoll (Roscher 1, 955-961). Knaack (PRE 4, 2141-2161). F. Brommer (EAA 2, 988).(2) Daphnis, titelheld van de griekse herdersroman D. en Chloë van Longus. [Suys-Reitsma]


mythen