Cureten

Cureten (Κουρῆτες), oorspronkelijk kretenzische vegetatiedemonen, vervolgens opgevat als dienaren van de godin Rhea. Deze zou de C. de opdracht hebben gegeven in het Dicte-gebergte rond de pasgeboren Zeus een rumoerige wapendans uit te voeren om het huilen van het kind te overstemmen en het aldus te vrijwaren voor de vraatzucht van zijn vader Cronus. Van Kreta uit verbreidde zich de cultus van de C. over vele streken van Griekenland, waar ze dikwijls in de plaats van andere demonen traden. De C. werden al vroeg met de Corybanten geïdentificeerd en omgekeerd; in de beeldende kunsten zijn beiden niet van elkaar te onderscheiden.

Lit. O. Immisch (Roscher 2, 1587-1623). F. Schwenn (PRE 11, 2202-2209). G. Cressedi (EAA 2, 979v). - J. Poerner, De Curetibus et Corybantibus (Diss. Halle 1913). H. Jeanmaire, Couroi et Courètes (Lille 1939). [Nuchelmans]


mythen