Terentius Scaurus

Terentius Scaurus, romeins grammaticus uit de 2e eeuw nC, van wiens omvangrijke taalkundige werk slechts enige brokstukken zijn bewaard. Quintus T. Scaurus schreef behalve een tractaat met de gebruikelijke titel Ars grammatica onder meer een verhandeling De orthographia ('Over de juiste spelling'), waarin hij voortbouwt op opvattingen van Varro. Voorts een geschrift De litteris novis, waarvan alleen de titel bekend is. Tegen de opvattingen van een collega met de naam Caesellius Vindex was gericht het werk De Caesellii erroribus ('Over de vergissingen van Caesellius'), blijkens een vermelding bij Gellius (Noctes Atticae 11, 15) gewijd aan het probleem van de betekenis van sommige zeldzame participium-vormen. Verloren is eveneens een Horatius-commentaar in 10 boeken; onzeker is of ook een aan hem toegeschreven Vergilius-commentaar van zijn hand was.


Lit. Uitgave van de fragmenten van De orthographia in H. Keil, Grammatici Latini 7 (Leipzig 1865 = Hildesheim 1961) 11-35. GRL3, 156-158. P. Wessner (PRE 5A, 672-676). [Brouwers]Lijst van Auteurs